DEKKING MET GOEDGEKEURDE ICS STAMBOEKDEKHENGST PREMIE

 

  1. Het dekgeld voor Premie voor het dekseizoen 2011 bedraagt 500 euro inclusief BTW en stamboekadracht. Dit dient bij aankomst contant te worden betaald.
  2. Het dekken gebeurt op de natuurlijke manier onder begeleiding. De merries staan apart van de hengst. Dit om eventueel letsel te voorkomen.
  3. De merries dienen over een goede gezondheid te beschikken en ingeënt te zijn tegen influenza en tetanus. Het inentingsboekje en/of paspoort dient ter verificatie worden voorgelegd bij aankomst. Bij twijfel wordt het paard niet geacccepteerd.
  4. Indien uw merrie dringende veterinaire hulp nodig heeft dan wordt de vearts ingeschakeld, eventuele kosten zijn ten laste van de merriehouder. Niettegenstaande zullen wij alles in het werk stellen om problemen te vermijden.
  5. De merries en eventuele veulens verblijven bij ons en tijdens het vervoer volledig voor risico van de eigenaar. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid.
  6. Bij gustverklaring van de dierenarts ons overhandigt voor 1 oktober ontvangt u een korting van 30 %  op het dekgeld van volgend seizoen.
  7. Stallingskosten voor uw merrie 7,5 euro per dag inclusief stalbedekking met hooi en brok. Betaling contant bij vertrek van de merrie.
  8. Transport van uw merrie kan door ons worden verzorgd tegen Km-vergoeding.
  9. Graag vooraf telefonisch afspreken voor bezichtiging op 0032/475.23.27.94.

Ik, (naam en adres) Dhr./Mevr.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

                                                       .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

                                                       .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

                           BTW-nummer :   .    .    .    .    .     .     .     .     .     .

                                  Telefoon :     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .

eigenaar van merrie met naam :    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .

                               chipnummer :   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

                                             ras :    .    .    .    .     .    .     .    .    .    .    .

                           leeftijd merrie :   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   

                   merrie met veulen aan de voet :  Ja     of        neen

                    laatste veulen in jaar :   .    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .

verklaar mij akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Datum aankomst merrie :  .    .    .    .   .   .    .    .    .     .                                   

Handtekening :

 

TERUG